contact@grote-kerk.nl 070-737 0325          

Onze historie van eeuw tot eeuw

13e tot 15e eeuw

1256: Bouw van een houten kapel op een strandwal. De kapel lag op een kruising van wegen; Delft – Scheveningen en Hoek van Holland – Haarlem. Het was onderdeel van de parochie Monster (waartoe ook Loosduinen, Eikenduinen en Scheveningen behoorden). Verderop deze strandwal kwam, aan een duinven, de eerste bebouwing van wat nu het Binnenhof wordt genoemd.

1276: De kapel werd een zelfstandige parochiekerk en kwam onder beheer van de Norbertijnen van de abdij in Middelburg. Dit gebeurt onder bewind van graaf Floris. Bouw Hofkapel bij het kasteel van Die Haghe (Binnenhof).

1335: Bouw van een stenen kerkje. Rondom vestigden zich lakenhandelaars, stoelenmatters en andere handwerkslieden. Kerk wordt gewijd aan St. Jacobus de Meerdere, patroonheilige van Die Haghe (en Spanje). Tegen pilaren staan altaren gewijd aan o.a. Onze Lieve Vrouwe; het Heilig Kruis; St. Nicolaas of Heilige Geest. Ook gildes hebben eigen altaren zoals St. Eloy (goud- en zilversmeden).

1420-1424: bouw van een zeshoekige toren voor het kerkje.

1434 – 1435: Nieuw groter schip aan de toren, ook wel genoemd het Haagse hallentype. Bouw van Van Assendelftkapel, eind van de eeuw worden de stichters in hun kapel begraven.

1456: Negende kapittel (Algemene Vergadering) van de Ridders van de Orde van het Gulden Vlies

1492: Bouw van een hoger koor met dito omgang.

16e tot 18e eeuw

1525: Eerste hagepreker, Jan de Bakker, terechtgesteld op het Groene Zoodje, bij de Gevangenpoort.

1528: Plundering van Die Haghe door Maarten van Rossum.

1539: Blikseminslag in de toren; de kerk brandt af. Herbouw. Fondsen voor herbouw komen o.a. van de heer der Nederlanden, Karel V en door het organiseren van loterijen. De kanunniken van de Hofkapel en Karel V zijn onder de schenkers van nieuwe glas-in-loodramen (gemaakt door gebroeders Crabeth).

1550: Nieuwe preekstoel, meesterwerk van Vlaamse beeldhouwer Colijn le Nole.

1566: ‘Beeldenbriesje’ in de Grote Kerk. Het was bekend dat de ‘kerckebreeckers’ eraan kwamen, veel zilverwerk en beelden werden in allerijl verstopt of weggehaald.

1574: Hervorming: de Grote of St. Jacobskerk wordt de belangrijkste Protestantse Kerk in Den Haag.

1667: Herdenkingsmonument voor Jacob van Wassenaer Obdam, op zee omgekomen bij de Slag van Lowestoft, 1665.

1685: Nieuw carillon (Melchior de Haze) in de toren.

1687: Constantijn Huijgens begraven. 1695; Christiaan Huijgens begraven.

1723: Grafmonument Philips van Hessen-Philipstal, in hoek onder Jan de Bakkerraam.

1766: Grafmonument Unico van Wasseaner, componist.

1729: Vondst van begraven Gotisch kerkzilver, in kapel aan Kerkplein.

1795: Omwenteling, Franse Revolutie. Weghalen van alle wapenborden en wapens op grafstenen.

1800 - heden

1813: Dankdienst in Grote Kerk, terugkeer Prins Willem V in Nederland.

1863: Gietijzeren spits op de toren

1912 – 1920: Restauratie van de kerk o.l.v. P. Cuypers. Aanbouw van kostershuis, glas-in-loodramen gerestaureerd en plaatsing nieuwe ramen, gewelf beschilderd, opbouw pilaren aangepast en veel meer. Herdenkingsmonument Ds. D.A. van den Bosch, tegen een pilaar. Geliefd predikant die na het schrijven van een boek door de Duitsers naar kamp Amersfoort wordt gebracht, en daar overlijdt.

1971: Nieuw orgel: Metzler & Söhne, Zürich

1981: Einde Grote Kerk als centrumkerk. Oprichting Stichting Grote Kerk.

1985-1987: Restauratie van de Grote Kerk. Spraakmakend; het beeld van Jacob van Wassenaer Obdam gaat in een bad.